Verwijzers

Wij werken met verwijzers. Verwijzers zijn hulpverleners of hulpverlenende instanties die een brief invullen voor gezinnen die in aanmerking komen voor de Speelgoedbank waarna zij kosteloos speelgoed kunnen komen uitzoeken.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de speelgoedbank zijn criteria opgesteld. De aanmeldende organisatie beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt. Er zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is

De volgende instanties/ hulpverleners kunnen verwijzers zijn;

– voedselbank
– gezinsbegeleiders, ambulant begeleiders
– maatschappelijk werk
– school maatschappelijk werk
– consultatiebureau
– schoolarts
– gemeentelijke sociale dienst
– kerkgenootschap of geestelijk verzorger
– begeleider schuldsanering
– verloskundige

Bent u, of denkt u een potentiële verwijzer te zijn, dan kunt u ons mailen waarna wij een verwijsformulier op naam van Het Speelkwartier naar u sturen.