11 januari 2012

Tijdens de Nieuwjaarsborrel van vrijwilligers van Het Speelkwartier heffen wij met elkaar het glas en blikken terug op een bijzonder jaar gezien wat wij met elkaar hebben neergezet en daar ook erg trots op zijn! Het aankomend jaar gaan wij ons met veel plezier inzetten om onze doelen te bereiken. Een belangrijke verandering binnen de Stichting is de vorming van een geheel nieuwe samenstelling van het bestuur, bestaande uit Jolanda Borst als voorzitter, Carola Bodenstaff als secretaris, Lenneke van der Meer als penningmeester. Algemeen bestuursleden zijn Louella Pedro en Marlies van Echtelt. Een enthousiaste club, bruisend van ideeën.