12 januari 2012

Een kennismaking en overleg met Ingrid Verkerk van PLUSpunten (Voedselbanken). PLUSpunten is onderdeel van Stichting de Tussenvoorziening en biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Ook wordt sociaal juridische ondersteuning geboden. Ingrid is nieuw bij PLUSpunten en een samenwerking is van belang. Op dit moment komt het grootste aantal gezinnen dat bij Het Speelkwartier komt, met een verwijsbrief via de Voedselbanken. Voor meer informatie over PLUSpunten zie www.tussenvoorziening.nl