Veel animo voor vrijwilligerswerk

Wij zijn blij met de enthousiaste reacties van mensen die vrijwilliger willen worden bij Het Speelkwartier. Dit ontzettend dankbare werk is ook zo leuk om te doen omdat het draagvlak groot is met veel vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom, ook mensen die incidenteel eens een bijdrage willen leveren! Voor de mensen die een bijdrage willen leveren organiseren wij een introductieavond. Tijdens de introductieavond krijgen nieuwe vrijwilligers een goed beeld van de werkwijze van Het Speelkwartier. Op dit moment zijn er 12 mannen en vrouwen actief. Cor van Ingen is de fietsenmaker, verbonden aan Het Speelkwartier. Hij kijkt eerst alle fietsen na die worden aangeboden en repareert ze zo nodig voor ze in de winkel komen.