Werk aan de winkel

Veel vrijwilligers helpen deze dag in de opslagkelder. Er wordt gewit, stellingen worden geplaatst, en ingericht, speelgoed wordt gesorteerd. ‘s Middags hebben weer veel mensen hun speelgoed gebracht tijdens de inzameling.