Giften

Het Speelkwartier kan uw gift goed gebruiken. Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), en daarmee ook uw bijdrage aan Stichting Speelgoedbank De Meern, zijn (deels) aftrekbaar en zodoende gunstig voor de belastingen.

Het rekeningnummer van Het Speelkwartier is: NL 25 ABNA 044 9201 678