Sponsoring

De speelgoedbank draait volledig op vrijwilligers en is daarom geheel afhankelijk van sponsors en giften. We kunnen uw gift dan ook goed gebruiken! Als dank voor uw gift krijgt u plek op onze website onder Dank aan en op onze Facebookpagina.

Het IBAN/rekeningnummer van Het Speelkwartier is: NL 25 ABNA 044 9201 678.

Stichting Speelgoedbank Het Speelkwartier heeft een ANBI-status. Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) zijn (deels) aftrekbaar en zodoende gunstig voor de belastingen.

Het geld dat we via sponsoring ontvangen wordt gebruikt voor het kopen van speelgoed waarvan we onvoldoende inzamelen. Ook betalen we hier vaste lasten van, zoals de koffie en thee die we schenken bij elke uitgifte.