Verwijzers

Wilt u speelgoed bij ons komen halen? Dan heeft u een verwijzing nodig. U kunt aangemeld worden door een verwijzer. 

Verwijzers zijn hulpverleners of hulpverlenende instanties die een brief invullen voor gezinnen die in aanmerking komen voor de speelgoedbank. Met deze verwijzingbrief kunnen zij kosteloos speelgoed komen uitzoeken ( zolang de corona maatregelen van kracht zijn, komen ophalen). Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de speelgoedbank zijn criteria opgesteld. De aanmeldende organisatie/verwijzer beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt.

De volgende instanties/ hulpverleners kunnen verwijzers zijn:

 • Gezinsbegeleiders
 • Ambulant begeleiders
 • Begeleider schuldsanering
 • Bewindvoering
 • Buurtteams
 • Consultatiebureau
 • Gemeentelijke sociale dienst
 • Kerkgenootschap of geestelijk verzorger
 • Schoolarts
 • School maatschappelijk werk
 • Stichting Leergeld
 • Verloskundige
 • Voedselbank

Voor verwijzers

Bent u, of denkt u een potentiële verwijzer te zijn? Dan kunt u ons mailen. Wij sturen u dan een digitaal aanmeldformulier op.