Speelgoed halen

Wilt u speelgoed bij ons komen halenDan heeft u een verwijzing nodig. Deze kunt u krijgen via een van onze verwijzersHet hebben van een verwijzing is noodzakelijk. Met een U-pas komt u niet automatisch in aanmerking voor speelgoed bij ons. Kinderen uit de hele gemeente Utrecht kunnen bij ons terecht.

Let op! Door het Corona-virus kunnen wij momenteel helaas geen nieuwe gezinnen aannemen. Dit kan pas vanaf oktober 2020 weer. Verwijzen van gezinnen kan dus ook pas vanaf oktober. Is uw aanmelding bij ons binnen dan krijgt u van ons een e-mail met daarin een code. Met deze code kunt u zichzelf aanmelden voor het halen van speelgoed. 

Speelgoed
Met een verwijzing kunt u met uw kinderen drie tot vier keer per jaar speelgoed bij ons halen. Zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn kunnen kinderen helaas niet zelf in de winkel hun speelgoed uitzoeken. Daarom komt één ouder aan de deur om speelgoed op te halen. Met de verjaardag mag het kind een extra stuk speelgoed meenemen.

Fietsen
Vanaf maart 2020 verstrekken wij geen fietsen meer. 

Uitgifte
De uitgifte van speelgoed is altijd op een zaterdag. Het adres is Strijkviertel 65, De Meern. 

De vrijwilligers die bij ons werken tekenen een geheimhoudingsverklaring en spreken niet over de bezoekers van Het Speelkwartier. De speelgoedbank is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van door ons uitgegeven speelgoed. Het gebruik geschiedt geheel op eigen risico. Het speelgoed valt niet onder een garantie.