Over de speelgoedbank

Veel mensen moeten rondkomen van een klein budget. In Utrecht alleen al zijn er 9 uitgiftepunten van de voedselbank. Voor kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben is het krijgen van een verjaardagscadeautje of een cadeautje op 5 december geen vanzelfsprekendheid. Laat staan dat zij zomaar iets tussendoor krijgen. Speelgoedbank De Meern wil deze kinderen helpen om het leven een klein beetje leuker te maken. We zamelen bruikbaar speelgoed in dat heel en compleet is, en geven het aan hen door. Speelgoed is dan wel geen eerste levensbehoefte, voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed belangrijk. Ieder kind heeft recht om te spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders. De volledige en officiële naam van de speelgoedbank in De Meern is Stichting Speelgoedbank de Meern ‘Het Speelkwartier’. 

Het Speelkwartier is een stichting. Deze is opgericht op 7 september 2010 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 50823868. Het RSIN/ fiscaal nummer van de speelgoedbank is 8229.49.271. Het Speelkwartier heeft een ANBI-status. 

Het doel van de speelgoedbank is het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Wij zamelen hiervoor speelgoed in van particulieren, bedrijven en organisaties die geïnformeerd worden via scholen, verenigingen en onze website. Wij doen dit omdat we vinden dat kinderen toegang moeten hebben tot goed en deugdelijk speelgoed. Hierdoor zijn zij onder meer in staat zich in sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief opzicht (optimaal) te ontwikkelen.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Jolanda Borst, voorzitter
Dana van der Voort, secretaris
Aukje van Wissen, penningmeester

Zowel de bestuursleden als de ca. 20 vrijwilligers van Speelgoedbank De Meern werken op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Meer informatie over onze activiteiten van het afgelopen jaar en de financiële verantwoording hiervan kunt u vinden in onze jaarrekening in Jaarverslag 2022 speelgoedbank (pdf, 278kB) . Mocht u contact met ons willen opnemen dan kan dat per mail.

U in de Wijk Leidsche Rijn maakte in september 2017 een item over de speelgoedbank en de inzameling.