Privacyverklaring

Stichting Speelgoedbank Het Speelkwartier vindt uw privacy erg belangrijk. Wij verwerken uw gegevens dan ook op een veilige manier. Dit doen we geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook leest u wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Heeft u vragen over uw privacy? Neem dan contact op met ons op via info@speelgoedbankdemeern.nl

Wie zijn wij?
Het Speelkwartier is een stichting, gevestigd aan het Strijkviertel 65, 3454 PK in De Meern. De speelgoedbank staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50823868. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?
Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij om onze diensten zo optimaal aan u te kunnen leveren en om de uitvoering van een overeenkomst mogelijk te maken. Ook vinden we het belangrijk om de relatie met u goed te kunnen onderhouden. Daarom slaan wij uw gegevens in een CRM systeem. Wij bewaren deze gegevens tot 5 jaar na de looptijd van onze overeenkomst.

Voor onze financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en bankgegevens. Van sponsoren verwerken wij de bedrijfsnaam om ze te plaatsen op de ‘Dank aan’-pagina. Hier hebben wij toestemming voor gekregen, maar zullen dit verwijderen als u hier een verzoek toe indient.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij maken gebruik van Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Gegevens die wij gebruiken om onze website te optimaliseren zijn anoniem. De foto’s op onze website hebben wij geplaatst ter illustratie voor het werk van de speelgoedbank. Hierop staan alleen personen die expliciet toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van deze foto’s. Staat u op een foto zonder dat daar volgens u toestemming voor is gegeven, mail ons dan via info@speelgoedbankdemeern.nl. We zullen de foto dan verwijderen.

Heeft u het contactformulier op onze website ingevuld, dan verwerken wij uw naam, e-mail en overige gegevens die u wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren wij tot uw vraag is behandeld en afgehandeld.

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen doordat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens via betrokken personen en organisaties zoals verwijzers.

Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Speegoedbank De Meern om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten aanpassen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
4. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u ons mailen via info@speelgoedbankdemeern.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.