Stichting

Stichting De Speelgoedbank De Meern Het Speelkwartier is een stichting opgericht op 7 september 2010 en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 50823868.

Het doel van Het speelkwartier is het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Wij zamelen hiervoor speelgoed in van particulieren, die geïnformeerd worden via scholen, verenigingen en onze website.

Wij doen dit omdat wij van mening zijn dat kinderen:
– toegang moeten hebben tot goed en deugdelijk speelgoed;
– daardoor onder meer in staat worden gesteld zich in sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief  opzicht (optimaal) te ontwikkelen;

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Naam                         Functie
Jolanda Borst              Voorzitter
Petra Damstra             Secretaris
Marc Langenberg         Penningmeester
Danielle van Helden     Algemeen bestuurslid

Zowel de bestuursleden als de 20 vrijwilligers van Speelgoedbank De Meern werken op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Meer informatie over onze activiteiten van het afgelopen jaar en de financiële verantwoording hiervan kunt u vinden in onze jaarrekening in het jaarverslag-2015

Mocht u contact met ons willen opnemen dan kan dat per mail.